ఆరో రోజు ఆందోళన : ఉత్తరాది రైతుల ధర్నా

foodఉత్తరాదిన రైతుల ధర్నాతో కూరగాయల ధరలు చుక్కలనంటుతున్నాయి. వరుసగా ఆరోరోజున రైతుల ధర్నా కొనసాగుతోంది. కూరగాయలు, పాడి రైతులు మద్దతు ధర కోసం ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. ముంబై మార్కెట్ లో రేట్లు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయని వినియోగదారులు అంటున్నారు.

Posted in Uncategorized

Latest Updates