కనిపించిన నెలవంక : రంజాన్ నెల ప్రారంభం

ramzanఆకాశంలో నెలవంక కనిపించింది. దేశవ్యాప్తంగా రంజాన్ ఉపవాసాలు షురూ అయ్యాయి. ఈ నెలలోనే పవిత్ర ఖురాన్ – ఎ – షరీఫ్ భూమిపై అవతరించింది. రంజాన్ నెలంతా ముస్లింలు ఉపవాసాలు ఉంటారు. సూర్యోదయానికి ముందే భోజనాన్ని ముగిస్తారు. దీన్నే సహర్ అంటారు. అంటే ఉపవాసం షురూ అన్నమాట. సూర్యాస్తమయం తరువాత ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు. దీన్నే ఇఫ్తార్ అంటారు. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు అంటే 13 గంటల పాటు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోరు. ఆహారమే కాదు….చుక్క నీళ్లు కూడా తాగరు.

Posted in Uncategorized

Latest Updates