కొచ్చిలో సందడి చేసిన ప్రియా ప్రకాశ్

priayaఓవర్  నైట్ స్టార్…. ప్రియా ప్రకాశ్   కొచ్చిలో సం దడి  చేసింది. వాలైంటెన్స్ డే  సందర్భంగా  ఓ షాపింగ్ మాల్లో  ఏర్పాటు  చేసిన మూవీ  ప్రయోషనల్  వేడుకలో  పాల్గొంది.  రెడ్   కలర్ లాంగ్  గౌన్ తో మెరిసింది.  దీంతో  ప్రియా ప్రాకాశ్ ను  చూసేందుకు  షాపింగ్ మాల్  మొత్తం  ఫ్యాన్స్ తో  నిండిపోయింది. ఒరు అదార్  లవ్ మూవీతో  తనను ఈ స్థాయిలో  ఆదరిస్తున్న ఫ్యాన్స్ కు  ప్రత్యేకంగా  థ్యాంక్స్  చెప్పింది ప్రియా ప్రకాశ్.

Posted in Uncategorized

Latest Updates