దేవుడే చేయించాడు : సాయిబాబాకి కిరీటం చేయించిన బిచ్చగాడు

Beggar-Donates-Silver-Crownబిచ్చగాడు.. పేరు వింటేనే చీప్ గా చూస్తోంది ఈ సమాజం.. అతనిలో ఆవేదన, మానవత్వం మాత్రం ఎవరికీ పట్టదు. ఎవరు ఏమనుకున్నా.. ఎంత చీదరించుకుంటున్నా తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతాడు. వచ్చిన డబ్బుతో నాలుగు మెతుకులు తింటాడు.. కానీ ఓ బిచ్చగాడు మాత్రం దేవుడికే కిరీటం చేయించాడు. దాని విలువ లక్ష రూపాయలు.. అవును ఏ గుడి ముందు అయితే బిచ్చమెత్తుతాడో.. ఏ దేవుడు అయితే ఇన్నాళ్లు ఏ కష్టం లేకుండా చూశాడో ఆ దేవుడికే మొక్కు చెల్లించాడు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విజయవాడలో గుళ్ల ముందు కాషాయం ధరించి బిచ్చమెత్తుకుంటాడు యాదిరెడ్డి. అలా వచ్చిన డబ్బుతో కడుపు నింపుకుంటాడు. మిగిలిన సొమ్మును దాచుకుంటాడు. లక్ష రూపాయలు కాగానే గుళ్లకు దానం చేస్తాడు. మూడేళ్ల క్రితం లక్ష రూపాయలతో దత్తాత్రేయ స్వామికి వెండి పాదకలు, తొడుకు చేయించాడు. ఏడాది క్రితం ఓ ఆలయంలో అన్నదానం కోసం లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు సాయిబాబాకి లక్షా ఎనిమిది రూపాయలతో కిరీటం చేయించాడు. దీంతో ఆలయ కమిటీ యాదిరెడ్డిని ఘనంగా సన్మానించింది.

ఆలయాల ముందు భక్తులు ఇచ్చిన సొమ్ముతోనే ఈ ఆభరణాలు చేయిస్తున్నట్లు తెలిపాడు యాదిరెడ్డి. భక్తుల సొమ్ము ఆ స్వామికే చెందాలి అంటున్నాడు. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టనని.. భక్తులు ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకుంటాను అంటున్నాడు. ఆ దేవుడే నాతో ఇవన్నీ చేయిస్తున్నాడని చెప్పుకొచ్చాడు ఆ బిచ్చగాడు స్వామి…

Posted in Uncategorized

Latest Updates