మలబార్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా మానుషి

MANUSHలీడింగ్ జ్యుయలర్ సంస్థ మలబార్ గోల్డ్.. కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ను ప్రకటించింది. మిస్ వరల్డ్ 2017 మానుషి చిల్లర్ ను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా నియమించింది. అగ్రిమెంట్ కు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను మలబార్ గోల్డ్ చైర్మన్ ఎంపీ అహ్మద్.. మానుషి చిల్లర్ మార్చుకున్నారు. మానుషి చిల్లర్ తో అగ్రిమెంట్ తో తమ బిజినెస్ మరింత దూసుకెళ్తుందన్నారు.

Posted in Uncategorized

Latest Updates