మస్కట్ లో మోడీకి ఘన స్వాగతం

DVwlybXWkAAJppJదుబాయ్ పర్యటన ముగించుకున్న మోడీ.. ఒమన్ లోని మస్కట్ వెళ్లారు. మస్కట్ లో డిప్యూటీ ప్రధానమంత్రి సయ్యిద్ ఫహద్ బిన్ మహ్మౌద్ అల్ సయీద్ … మోడీకి స్వాగతం పలికారు. ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఒమన్ సైనికుల నుంచి గౌరవవందనం స్వీకరించారు మోడీ. తర్వాత డిప్యూటీ ప్రధానమంత్రి సయ్యిద్ ఫహద్ బిన్ మహ్మౌద్ అల్ సయీద్ తో సమావేశమయ్యారు.

Posted in Uncategorized

Latest Updates