మార్కెట్ కమిటీ ఛైర్మన్‌ల గౌరవ వేతనం పెంపు

tslogoరాష్ట్రప్రభుత్వం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఛైర్మన్‌లకు తీపి కబురు చెప్పింది. వారి గౌరవ వేతనం పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సెలక్షన్ గ్రేడ్ కమిటీల ఛైర్మన్‌కు రూ.25వేలు, స్పెషల్ గ్రేడ్ కమిటీలకు నెలకు రూ.20వేలు, ఇతర మార్కెట్ కమిటీలకు నెలకు రూ.15వేల గౌరవ వేతనం ఇవ్వనున్నారు. ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్, సభ్యులు సమావేశానికి హాజరైతే ఇచ్చే భత్యంను రూ.1000కి పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Posted in Uncategorized

Latest Updates