వికారాబాద్ జిల్లా అధికారుల పని తీరుపై ప్రజల మాట

కొత్త జిల్లాగా అవతరించిన తర్వాత వికారాబాద్ ప్రజల దశ తిరిగిందా… ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వెనకబడిన ప్రాంతంగా పేరున్న వికారాబాద్ జిల్లా అయిన తర్వాత అభివృద్ది జరిగిందా… పాలన చేరువ కావడం, అధికారులు పని తీరుపై ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు. వాచ్ దిస్

Posted in Uncategorized

Latest Updates