మాకు వదిలేయండి, మేమే చంపేస్తాం…షాద్ నగర్ లో టెన్షన్ టెన్షన్….

మాకు వదిలేయండి, మ...

read more
No Image

read more
Why TRS MLA Shakeel Meets BJP MP Dharmapuri Arvind ? | Political Heat

Why TRS MLA Shakeel Meets BJP MP Dharmapuri A...

read more
International Adivasi Day 2019 Telangana Adilabad

International Adivasi Day 2019 Telangana Adil...

read more
No Image

read more
No Image

Teenmaar News 17-7-2019

read more
No Image

read more
No Image

Telangana ZPTC Election Results 2019

  Sl.No. జిల్లా TRS Congress...
read more
No Image

Telangana MPTC Election Results 2019

  Sl.No. జిల్లా TRS Congress...
read more
No Image

Party wise Lok Sabha Seats

read more
1 2 3 48