వైద్యరంగంలో ముగ్గురికి నోబెల్ బహుమతి

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నోబెల్ అవార్డుకు ఎంతో గుర్తింపు ఉంది. శాంతి, భౌతికశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, వైద్యశాస్త్రం, సాహిత్యంలో అత్యున్నతస్థాయిలో ప్రతిభా పాటవాలు చూపినవారికి, విశేష కృషి సల్పిన వారికి ప్రతి ఏటా నోబెల్ అవార్డుతో గౌరవిస్తుంటారు. ఈ ఏడాది వైద్యరంగంలో ముగ్గురికి నోబెల్ బహుమతి ప్రకటించారు. హైపోక్సియా పరిశోధనలో విలువైన సమాచారం ఆవిష్కరించినందుకు విలియం జి కెలెన్, సర్ పీటర్ రాట్ క్లిఫ్, గ్రెగ్ ఎల్ సెమెంజాలను నోబెల్ వరించింది. ఆక్సిజన్ ను కణాలు ఏ విధంగా గుర్తించి, స్వీకరిస్తాయన్న అంశంపై వీరు విశేష పరిశోధన చేశారు.

 

Latest Updates