కుండ నీళ్లు మేలు.. చల్లదనానికి కారణం తెలుసా?

వేసవి వచ్చిందంటే ఫ్రిజ్‌ లో నీళ్లుతాగాలనుకునే వాళ్లు, ఇప్పుడు కుండనీళ్లపై ఇష్టం చూపుతున్నారు. ఫ్రిజ్ నీళ్ల కంటే కుండ నీళ్లే ఆరోగ్యానికి మంచిది. సైడ్‌ ఎఫెక్టులు కూడా రావు. అందుకేవేసవి వచ్చిందంటే మట్టి కుండలకుబాగా డిమాండ్‌ . ఒకప్పుడు మట్టికుండ ప్రతి ఇంట్లో ఉండేది. వేసవి మొదలయ్యేనాటికి సంతల్లో కొత్త కుండలు కనిపించేవి, లేదా కుమ్మరి వాళ్లు కుండల్ని కావడిలో పెట్టుకుని వీధుల్లో తిరుగుతూ అమ్మేవాళ్లు. కుండని ఇంట్లో ఓమూల కొద్దిగా మట్టిపోసి పెట్టేవాళ్లు. ఎందుకని అడిగితే ‘కొత్త కుండకదా.. వెలుస్తుంది’ (కారుతుంది) అని పెద్దవాళ్లు చెప్పేవాళ్లు. కుండ ఎందుకు కారుతుందో, కుండలోనీళ్లు ఎందుకు చల్లగుంటాయంటే…దీని వెనక సైన్స్‌ ఉంది. కంటికికనిపించకుండా కుండకు ఉండే చిన్న రంధ్రాల గుండాలోపలి నీళ్లు బయటకు వస్తాయి.దాంతో కుండ బయట తడిగామారుతుంది. బయట వేడికి ఆనీళ్లు ఆవిరవుతాయి. అలా అవిరికావడానికి కుండ లోపలున్న నీళ్లుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియనిరంతరం సాగుతూ ఉంటుంది.అందుకే కుండలో నీళ్లు చల్లగాఉంటాయి. కొత్త కుండ కొద్దిగా కారుతుంది.అయితే, కుండ పాతబడిపోతే రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి.అందువల్ల నీళ్లు చల్లగా అవడం తగ్గుతుంది. అందువల్లే ప్రతి వేసవికి కొత్త కుండ కొంటారు.

Latest Updates