దేశం నలుమూలల నుంచి తరలివస్తున్న భక్తులు..

ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ప్రయాగరాజ్ (అలహాబాద్ ) భక్తులతో కిటికిటలాడుతోంది. మాఘమేళ కోసం త్రివేణి సంగమానికి రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా
.. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు అలహాబాద్ కు వస్తున్నారు. రైల్వే డిపార్ట్‌మెంట్‌ 50 స్పెషల్‌ ట్రైన్లను నడుపుతోంది. బస్సుల్లోనే కాకుండా చుట్టుముట్టు ప్రజలు ట్రాక్టర్లతో తరలివస్తున్నారు.

Latest Updates