పడవ మునిగి 18 మంది జల సమాధి

పడవ మునిగి 18 మంది ...

బ్రెజిల్ లో ఘోర ప...
read more
టర్కీలో భూకంపం… 18మంది మృతి

టర్కీలో భూకంపం&#823...

read more