స్వర్ణ ప్యాలెస్ ప్రమాద బాధితులకు 50 లక్షలు

read more
డీఈ కుటుంబానికి 50 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా

డీఈ కుటుంబానికి 5...

ఏఈలు, సిబ్బంది కు...
read more
వైద్య, పారిశుధ్య సిబ్బందికి 50 లక్షల భీమా

వైద్య, పారిశుధ్య ...

read more
అత్యాచార బాధితురాలికి రూ. 50 లక్షల నష్ట పరిహారం.

read more