రాష్ట్రపతి ప్రయాణానికి అనుమతి నిరాకరించిన పాకిస్తాన్

read more
కరాచీలో పాకిస్థాన్ మిసైల్ పరీక్ష!

read more
పాక్‌ మీదుగా మన విమానాలు

read more