అల్​ఖైదా చీఫ్​ అబ్దెల్ మాలిక్ హతం

read more
ఇండియన్ ముస్లింలలో ద్వేషాన్ని నింపుతున్న ట్రెరరిస్ట్ సంస్థ ఆల్ ఖైదా

read more
బిన్ లాడెన్ కొడుకును చంపేసాం : ట్రంప్

read more