డాక్ట‌ర్ల‌కు జీతాలు కూడా చెల్లించ‌లేనంత క‌రువులో ఉన్నారా?

read more