ప్రజలే హైకమాండ్‌గా భావించే వ్యక్తే ప్రధానిగా ఉండాలి: మోడీ

read more