అమెజాన్ బాస్ బెజోస్ కు సెగ.. 300 సిటీల్లో నిరసనలకు సర్వం సిద్ధం

read more