అంబులెన్సులను ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్

read more
ప్రభుత్వానికి అంబులెన్సులను అందజేసిన కేటీఆర్

read more