కలెక్టర్​ వెహికల్​ ఢీకొట్టి..  కాలుపోతే పట్టిచ్చుకున్నోళ్లే లేరు

read more