ఎట్టకేలకు కనిపించిన జాక్ మా.. ఇన్నాళ్లు ఎక్కడ?

read more
షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదని.. ట్రంప్ ముందే పేపర్లు చింపేసిన స్పీకర్

read more