యూఎస్ ఓపెన్ ఉమెన్స్ సింగిల్స్ గెలుచుకున్న ఒసాకా

read more
యూఎస్ ఓపెన్ ఫైనల్‌కు చేరిన ఫస్ట్ ఆస్ట్రియన్

read more
వందో విజయం సాధించిన సెరెనా

read more