అధికారులపై దాడిని ఖండిస్తున్నాం: కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి

read more