మసూద్​ అజర్​ జైల్లో లేడు..క్వార్టర్స్ లో రెస్ట్ తీస్కుంటుండు

read more
మసూద్ అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది: ఐక్యరాజ్యసమితి

read more