బజాజ్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ చెతక్ : సింగిల్ చార్జింగ్‌తో 95కిలో మీటర్లు

read more