లిథియం బ్యాటరీలతో ఫస్ట్ సబ్​మెరైన్

read more
ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే 150 కిలోమీటర్లు

read more