బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేసిన మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్

read more
బతుకమ్మ పండక్కి చీరలొస్తయా?

read more
బతుకమ్మ చీరల కూలీ పెంచాలంటూ కార్మికుల నిరసన

read more
బతుకమ్మ చీరల కూలీరేట్లు పెంచాలంటూ రాస్తారోకో

బతుకమ్మ చీరల నేత ...
read more
గర్షకుర్తిలో బతుకమ్మ చీరల తయారీ యూనిట్

read more