ఒక్క బ్లాస్ట్ ఖరీదు రూ. లక్ష కోట్ల నష్టం

read more
కాంక్రీట్ కుప్పలా బీరుట్ .. ఎటు చూసినా శిథిల భవనాలే

బీరుట్: భారీ పేలు...
read more