కజకిస్తాన్‌లో ఘోర విమాన ప్రమాదం.. ఫ్లైట్‌లో 100 మంది..

read more