పక్షి దెబ్బకు 14 కోట్ల నష్టం

read more
పాపం పసివాడు.. ఈడ్చుకెళ్తున్నా పిట్టను వదల్లేదు

read more
కొంప ముంచిన ఈము కోడి

కొంప ముంచిన ఈము క...

పెంపకంతో అప్పు...
read more
అదీ తల్లి ప్రేమంటే.. రెక్కలు ఆడిస్తూ ట్రాక్టర్ ను ఆపిన పక్షి

read more
ఫుడ్డు కాదు.. సిగరెట్​ అని దానికి చెప్పేదెవరు?

read more