కర్ణాటక బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎడియూరప్ప కుమారుడు

read more