మెదడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న కరోనా

read more
పంది మెదడులో చిప్‌.. ఎలన్ మస్క్ స్టార్టప్ ప్రయోగం

read more
సూసైడ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచనకు కారణం

read more
మెదడు లేకున్నాఆలోచిస్తది..కాళ్లు లేకున్నానడుస్తది

read more
చాయ్‌‌‌‌తో దిమాక్​ హుషార్​…

read more
No Image

ఒక కాలో, చెయ్యో ల...
read more
మాతృ భాషకు మెదడులో 1.5MB చాలు

read more