ప్రాజెక్టులు కట్టేది నీళ్ల కోసం కాదు..కేసీఆర్ జేబులు నింపడానికి

read more
కమీషన్లతోనే కేసీఆర్​ ధనవంతుడైండు

read more
‘క‌మీష‌న్ల కోస‌మే ప్రాజెక్టులు రీడిజైన్ చేస్తున్నారు’

read more
సీఎం ధ్యాసంతా కమీషన్ల మీదే..జీవో 203 శాపమే..

read more
ట్రాక్టర్ల కొనుగోళ్లలో కమీషన్లు!

read more