కరోనా పేషంట్లను గుర్తించే యాప్.. మీరు కూడా చెక్ చేయోచ్చు…

అలర్ట్ చేస్తది&#823...
read more