ఆర్ధిక ఇబ్బందులతో కూతుర్ని అమ్మేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడని..  తండ్రిని కొట్టి చంపారు

read more