చూయింగ్ గమ్ తిరస్కరించిందని భర్త తలాక్‌ చెప్పేశాడు

read more
విడాకులు తీసుకోనున్న హైదరాబాద్ భామ దియా మీర్జా

read more
రికార్డ్ లో నిలిచాడు : ఎంత అంటే అంత ఇచ్చి భార్యను వదిలించుకున్నాడు

read more
పబ్​జీ దోస్తు కోసం భర్తకు విడాకులు

read more
విడాకుల కోసం భర్త సంతకం ఫోర్జరీ

ఇల్లు అమ్మి పాత ప...
read more