గాడిద పాలు లీటర్ రూ.7000

గాడిద పాలు లీటర్ ...

read more
గాడిదను ఇంటర్వ్యూ చేసిన రిపోర్టర్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్

read more
నేతలకు మసిపూసి.. చెప్పుల దండవేసి.. గాడిదపై ఊరేగింపు

read more
సింగర్ డాంకీ : పాట పాడాకే… తిండి తింటుంది

read more