కాలుష్యంతో కరువులు తీవ్రం

read more
కరువులో ఉలవలు బెస్ట్

read more
సోమాలియాలో  ఏడాదిగా వానే లేదు

read more
‘కరువు’ చూపించిన కోట

read more
24 మంది పెళ్లిళ్లు ఆపిన నీళ్ల కరువు

read more
సర్కారు బడులకు ప్రచారం కరువు

read more
అప్పుడు వరదలు.. ఇప్పుడు కరవు… : కేరళ విలవిల

కేరళలోని మొత్తం 1...
read more
ఎండుతున్న పంటలు..రాష్ట్రంపై కరువు పడగ

ఎండుతున్న పంటలు.....

read more