చెరువులో స్నానానికి వెళ్లి ఇద్దరు మహిళలు మృతి

read more