రాష్ట్రంలో 2,06,949 మందికి ఫ్యాబిఫ్లూ..24,408 మందికి రెమ్ డెసివిర్

read more
ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ల కొత్త షరతు.. సగం బెడ్లు మీ ఇష్టం సగం మా ఇష్టం

read more
ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో సగం బెడ్లు సర్కార్ కు

read more
కరోనా ట్రీట్మెంట్ ఖర్చు వెయ్యిలోపే

read more
కరోనా ట్రీట్‌మెంట్‌ కాస్ట్‌లీ కాదు.. ప్రైవేట్‌ హాస్పిటళ్లకు పోకండి

read more