తల్లిని చంపి హాస్పిటల్ లో ఉరేసుకున్నాడు…

read more