ఎఫ్‌ఏటీఎఫ్‌ గ్రే లిస్ట్‌లో పెట్టినా మారని పాక్ తీరు

read more
26/11 ముంబై అటాక్ మాస్టర్ మైండ్‌కు 11 ఏళ్ల జైలు శిక్ష

read more
పాకిస్తాన్‌‌కు ‘బ్లాక్’ టెన్షన్‌‌

read more
పాకిస్థాన్ కు డెడ్ లైన్: మారకుంటే బ్లాక్ లిస్టులోకేనని వార్నింగ్

read more
టెర్రర్‌‌ బ్లాక్‌‌లిస్ట్‌‌లో పాకిస్తాన్‌‌

read more
‘గ్రే’ లిస్ట్లో పాక్

పాకిస్తాన్‌‌‌‌న...
read more
పాక్ కు FATF వార్నింగ్

read more