మత్య్స కార్మికులకు ఇచ్చే వాహనాలకు లంచం డిమాండ్

జగిత్యాల : రూ.60వేల...
read more
కొంప ముంచుతున్న కొత్త చేపలు

నేల మీద మనుషులకే ...
read more
పాక్ నుంచి విడుదలైన భారత మత్స్యకారులు

భారత్ తో స్నేహా ప...
read more
మత్స్యకారుల కోసం ప్రత్యేకంగా మంత్రిత్వశాఖ

read more