ఏపీలో ఓట్ల తొలగింపు: లక్షన్నర అప్లికేషన్ల పెండింగ్

read more