ఇక నుంచి ఐ ఫోన్ తయారీ చైనాలో కాదు చెన్నై దగ్గర్లో..

కొత్తగా ఆరు వేల ఉ...
read more