టీమ్‌ వర్క్‌ తోనే గోల్డ్‌ సాధించాం: ద్రోణవల్లి హారిక

read more
ఆ సిల్వర్..గోల్డ్ అ‌యింది

ఆ సిల్వర్..గోల్డ్...

read more
మానుకోట మాణిక్యం..దీక్షిత

ఇంటర్నేషనల్‌‌‌‌...
read more
రెజ్లింగ్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌లో అమ్మాయిల తీన్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌మార్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!

రెజ్లింగ్‌‌‌‌‌‌...

read more
పెళ్లయిన 30 ఏళ్ల తర్వాత కాలేజీకి..

55 ఏళ్ల వయసులో లా క...
read more
ఖతార్‌‌‌‌ ఇంటర్నేషనల్‌‌‌‌ కప్‌‌‌‌లో చానుకు గోల్డ్‌‌‌‌

దోహా: ఇండియా స్టా...
read more
తెలంగాణ బాక్సర్‌‌ హుసాముద్దీన్‌కు గోల్డ్‌ మెడల్

ప్రసాద్‌‌, శివ థా...
read more
కిక్ బాక్సింగ్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మూడవ స్థానం

read more
టైలర్ కొడుక్కు గోల్డ్ మెడల్

read more
శివ రికార్డు గోల్డ్‌‌

read more