ఆకలైతుంటే.. సదువుడెట్ల!

ఆకలైతుంటే.. సదువు...

read more
ఒకే ఆవరణలో ఉండే రెండు, మూడు స్కూళ్లను ఒకే స్కూల్​గా మార్చనున్న ప్రభుత్వం

ఒకే ఆవరణలో ఉండే ర...

ఒకే ఆవరణలో ఉండే ర...
read more
సార్లు వస్తలేరు : డుమ్మా మాస్టర్లపై విద్యాశాఖ చర్యలు

సార్లు వస్తలేరు :...

read more
బడులల్ల బొచ్చెడు సమస్యలు

read more
గప్ చుప్ గా ప్రభుత్వ స్కూళ్ల మూత

గప్ చుప్ గా ప్రభు...

read more
HM పనితీరు భేష్ : ఆ సర్కార్ బడిలో అడ్మిషన్లు ఫుల్

read more
గవర్నమెంట్‌‌ స్కూళ్లలో ఆర్గానిక్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ఫుడ్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

హైడ్రోపొనిక్స్‌...
read more