పాక్ మాజీ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ కు తీవ్ర అస్వస్థత

read more