పాకిస్థాన్ లో కృష్ణుడి గుడి నిర్మాణానికి అడ్డంకులు

ఇస్లామాబాద్‌‌లో...
read more